Minis haies

Mini haieMini haie 1/2 rondinMini haie décaléeMini haie décalée hauteur 6 cm
  •  Minis haies
réf. 616 185 NM
logo pefc pin classe 4 Minis haies
Dimensions 4,16 x 1,34 M – H. 1,10 M
espace d’évolution m² 29,10 186
Surface utile m 7,16 x 4,34
H.C.L. mm 210
  •  Minis haies
réf. 616 185 NM-01
logo pefc pin classe 4 Minis haies
Dimensions 3,16 x 1,14 m – H. 1,10 m
espace d’évolution m² 23,60 305
Surface utile m 6,16 x 4,14
H.C.L. mm 200
  •  Minis haies
réf. 616 187 NM
logo pefc pin classe 4 Minis haies
Dimensions 4,16 x 1,34 m – H. 1,10 m
espace d’évolution m² 29,10 163
Surface utile m 7,16 x 4,34
H.C.L. mm 240
  •  Minis haies
réf. 616 187-01 NM
logo pefc pin classe 4 Minis haies
Dimensions 4,16 x 1,34 m – H. 1,10 m
espace d’évolution m² 29,10 105
Surface utile m 7,16 x 4,34
H.C.L. mm 60